PF 2021

Ať je                                        Pevné zdraví, klidné Vánoce a radostné
Váš rok 2021                         oslavy příchodu nového roku Vám přeje
poskládaný                            kolektiv UMSERVIS.
z pohodových
vzpomínek.