Žací ústrojí s příčnými dopravníky. CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivita jako na běžícím pásu.

Žací ústrojí s příčnými dopravníky je nasazováno všude tam, kde jsou sklízeny krátko-stébelnaté plodiny s nasazením zrna nebo lusků těsně nad zemí, nebo v těžkých sklizňových podmínkách (polehlé porosty, prorostlé porosty).

Produktivita jako na běžícím pásu.

Žací ústrojí s příčnými dopravníky je nasazováno všude tam, kde jsou sklízeny krátko-stébelnaté plodiny s nasazením zrna nebo lusků těsně nad zemí, nebo v těžkých sklizňových podmínkách (polehlé porosty, prorostlé porosty).

Adaptér CONVIO FLEX s flexibilní žací lištou byl vyvinut pro univerzální použití u všech plodin jako např. obilí, řepka, sója, hrách, pícniny a mnoho dalších. Adaptér CONVIO (s pevnou žací lištou) je obzvláště vhodný pro obiloviny a řepku.

Žací ústrojí s příčnými dopravníky pro více výkonu.

Plynulý tok materiálu v 12,30 m nebo 10,80 m širokém žacím ústrojí zásobuje sklízecí mlátičku rovnoměrně vysokým množstvím hmoty.

CONVIO má pro řidiče k dispozici mnoho asistenčních systémů ovladatelných z kabiny, jako automatickou regulaci tahové síly přihaněče, AUTOMATIC BELT SPEED a AUTO CONTOUR FLEX, které se starají automaticky o optimální nastavení žacího ústrojí.

CONVIO FLEX 1380 FLEX 1230 FLEX 1080 FLEX 930 FLEX 770
Efektivní pracovní záběr mm 13790 12260 10740 922 769
Vertikální flexibilita žací lišty
nahoru mm 90 90 90 90 90
dolů mm 135 135 135 135 135
Šířka příčných dopravníků 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50
Hloubka žacího stolu 1329 1329 1329 1329 1329
Vybavení pro řepku
Ovládací systém žacího ústrojí
○ volitelně – není k dispozici

Nejlepší podpora pro produktivní řidiče.

CONVIO má pro řidiče k dispozici mnoho asistenčních systémů jako ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC BELT SPEED a AUTO CONTOUR FLEX, které jsou ovladatelné z kabiny. Tyto systémy řidiči pomohou nalézt optimální nastavení žacího ústrojí rychle a snadno za běžných podmínek.

CONVIO 1380 1230 1080 930 770
Efektivní pracovní záběr mm 13790 12260 10740 922 769
Vertikální flexibilita žací lišty
nahoru mm - - - - -
dolů mm - - - - -
Šířka příčných dopravníků mm 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50
Hloubka žacího stolu mm 1329 1329 1329 1329 1329
Vybavení pro řepku
Ovládací systém žacího ústrojí
○ volitelně – není k dispozici
Inovativní přihaněč pro nejvyšší výkon.

Inovativní přihaněč pro nejvyšší výkon.

Nově vyvinutý přihaněč svým úplně jiným tvarem, nastavitelnou kulisou pro postavení prstů umožňuje v určitých podmínkách působit na stéblo dřív než je kosou uříznuté. Tím jsou minimalizovány sklizňové ztráty hlavně u nízkých porostů tak, že jsou optimálně přiváděny do mláticího ústrojí.

Automatická regulace tahové síly přihaněče.

Automatická regulace tahové síly přihaněče.

Hydraulický pohon přihaněče umožňuje automatické přizpůsobení tahové síly přihaněče na stébla hlavně v těžkých sklizňových podmínkách. Například v polehlém porostu. Automatické vertikální ovládání přihaněče zabraňuje zapichování prstů do terénu.

Perfektní vybavení pro velkou řepku.

Perfektní vybavení pro velkou řepku.

Žací ústrojí rodiny CONVIO obdržíte na přání také s vybavením pro řepku:

  • Dělicí kosa pro sklizeň řepky na pravé nebo levé straně žacího ústrojí nebo na obou stranách
  • Připojení pro snadnou montáž dělicí kosy pro sklizeň řepky
  • Hydraulické hnací ústrojí pro dělicí kosu pro sklizeň řepky
  • Šnekové dopravníky dělicích kos
  • Zvýšená zadní stěna
Velké ulehčení pro řidiče.

Velké ulehčení pro řidiče.

Inteligentní kopírování povrchu terénu lištou CONVIO FLEX umožňuje přepnout z pevného na flexibilní režim a zpět stisknutím tlačítka. Přestavení už není nutné. Můžete pracovat bez přerušení v jakýchkoliv podmínkách. Režim AUTO CONTOUR FLEX nastavuje také během sklizně plodin v blízkosti země průběžně výšku čelního sklizňového adaptéru - a to automaticky.

AUTOMATIC BELT SPEED pro pásy.

AUTOMATIC BELT SPEED pro pásy.

Asistenční systém pro řidiče AUTOMATIC BELT SPEED přizpůsobuje plně automaticky a plynule rychlosti pásů na rychlost sklizně - a to ve všech podmínkách porostu.

ACTIVE FLOAT pro žací lištu.

ACTIVE FLOAT pro žací lištu.

Díky systému odlehčení ACTIVE FLOAT může být předvolený přítlak žací lišty přizpůsoben podmínkám sklizně z kabiny.

Největší flexibilita pro jakýkoliv povrch terénu.

Největší flexibilita pro jakýkoliv povrch terénu.

Co nejnižší stupeň zatížení řidiče při optimálním řezu - CONVIO FLEX může pracovat ve 4 různých režimech:

  1. Obilí: pevný stůl žacího ústrojí
  2. Polehlé obilí: stisknutím tlačítka změna z tuhého na flexibilní
  3. Flex: u přízemních plodin jako je sója, hrách, pícniny
  4. AUTO CONTOUR FLEX: automatické nastavení nejnižšího řezu
AUTO CONTOUR FLEX pro nejnižší řez.

AUTO CONTOUR FLEX pro nejnižší řez.

Automatické přizpůsobení výšky sklizňového adaptéru probíhá v novém režimu AUTO CONTOUR FLEX: CONVIO FLEX nezávisle a nepřetržitě určuje, zda může být žací lišta ještě spuštěna, aby byla vždy dosažena nejmenší výška strniště