GRIMME - Odkameňovače CS-série

Druhým krokem pro vysokou kvalitu brambor na odkameněných půdách je optimální prosévání půdy před sázením. Tady jsou nasazeny separátory kamenů a hrud CS-série. CS-série je vytvořena pro vysokou výkonnost, dobrou kvalitu separování a vysokou hospodárnost. K dispozici jsou tři základní modely CS 150 Combi-Star, Combi-Web a Multi-Web.

Odkameňovače CS-série | Popis

  • Systém Rota-Power zvyšuje prosévací kapacitu o 25 % v porovnání s tradičními systémy. Umožňuje rychlejší tok materiálu a efektivní rozmělnění hrud.
  • Kompaktní design a vysoké natočení oje až o 34° zvyšuje otáčivost stroje na souvrati.
  • Úprava vzdálenosti hvězdicového válce (volitelně) umožňuje jeho delší používání a snižuje náklady na údržbu.
  • Automatické řízení hloubky přes terminál. Hydraulické řízení nápravy, výšky podvozku, nastavení příčného dopravníku, pohánění příčného dopravníku.

CS 150 Combi-Star

CS 150 Combi-Star je tvořen sedmi hvězdicovými pásy. Je zvlášť vhodný pro nasazení na těžkých, mokrých, lepivých půdách při vysokém podílu humusu. Díky robustnímu pohonu klínovými řemeny V-tvaru má stroj nízké nároky na údržbu.

CS 150 Combi-Web

CS 150 Combi-Web má kombinaci tří hvězdicových pásů a jednoho prosévacího pásu. Je zvláště vhodný pro nasazení na písčitých půdách s vysokým podílem kamene. Předávací hvězdicový válec podporuje tok materiálu a snižuje ucpávání plochými kameny.

CS 150 Multi-Web

CS 150 Multi-Web je utvořen třemi na sebe navazujícími prosévacími pásy. Jeho použití je vhodné především v písčitých oblastech a na půdách s vysokým podílem ostrých kamenů. Prosévací plocha oproti Combi-Star je o 20 % zvětšena.