LEMKEN- KARAT 12

Obdělávání plochého a středně hlubokého strniště i příprava seťového lože v hluboké ornici pro setbu do mulče pomocí jediného stroje šetří investiční a provozní náklady.

 

Lemken KARAT 12

 • S intenzivním kypřičem Karat 12 od společnosti LEMKEN je možné pracovat v několika úrovních, v mělké, středně hluboké i hluboké půdě. V případě mělkého obdělávání zpracují v prvním kroku speciálně tvarované křídlové radlice samorostlé obilí a organickou hmotu v blízkosti povrchu. Samorostlé obilí zůstává v horní vrstvě půdy a krátkodobě může vyklíčit.

  Druhý pracovní krok následuje po cca dvou týdnech. Nyní stejný kypřič pracuje v hloubce cca 10–15 cm. Špičky kypřiče zajedou pomocí křídlových radlic pod porost, po celé ploše ho seříznou a zbaví klíčky kořenů. Intenzivní kypřič Karat 12 přitom zpracovává slámu a organickou hmotu a rozděluje obě složky rovnoměrně do půdy.

 • Vzdálenost lišt 90-80-90 cm také umožňuje díky 4 řadám nožů a vzdálenosti 23,4 cm dostatečný prostor pro práci bez ucpávání.
 • Umístění hmatacích kol vedle první řady radliček umožňuje optimální vedení kypřiče.
 • Pokud není nutné zhutňování půdy, je možné použít i Karat 12 bez válce.

Včetně pohodlné obsluhy

 • Kypřič Karat může být vybaven rychloupínacím systémem.
 • Díky západce je možné sejmout celý výměnný držák radlice s křídlovou radlicí bez použití nářadí a vyměnit ho za výměnný držák radlice s úzkou špičkou určenou pro hluboké kypření.
 • Opotřebované díly je možné vyměnit v dílně. Značně se tak snižují prostoje.

Vysoké vypínací síly s bezúdržbovými prvky proti přetížení

 • V případě překážky se radlička pomocí bezúdržbové automatické ochrany proti přetížení vychýlí směrem nahoru a dozadu a po překonání překážky je navedena opět zpět do pracovní polohy.
 • Vysoká výška vybočení a vysoké vypínací síly s hodnotou 5 500 N (550 kg) na jednu radličku zaručují bezproblémovou práci i ve větších pracovních hloubkách.
 • Dodatečný střižný šroub chrání Karat, pokud se radlička zahákne pod skálou nebo kořenem.
 • Odolná kovaná hřídel pluhu a stabilní tlačné pružiny vydrží i trvalé vysoké zatížení.

Regulace pracovní hloubky s funkcí ContourTrack

 • Při práci v kopcovitém terénu se často vyskytují problémy s tím, jak se polonesené kypřiče přizpůsobují terénu. V prohlubních se nedostanou dostatečně hluboko a na vyvýšeninách jsou naopak v příliš velké hloubce. Manuální seřízení je v tomto případě pro řidiče složité a vyžaduje velkou citlivost.
 • Pomocí otočného bodu v rámu za pracovním polem a pomocí dalšího hydraulického válce podává LEMKEN svému kypřiči Karat 12 pomocnou ruku.

Kvalitní zhutňování půdy i při velké pracovní hloubce

 • Při hlubokém obdělávání až do 30 cm se půda intenzivně kypří, a je nutné ji proto následně zhutnit.
 • Profilový válec pěchu pro polonesený Karat je koncipován speciálně pro tyto podmínky. Přední válec s profilem pěchu zhutňuje půdu, zadní válec s profilem tvaru W zajišťuje optimální seťové lože.
 • Velký průměr až 600 mm snižuje nároky na tažnou sílu.