Všechny
Secí stroje
Příprava půdy
Zpracování půdy

Nasáklá půda brání pravidelné výměně plynu. Brání to růstu kořenů kulturních rostlin, silně omezen je příjem živin. Tento jev vede ke ztrátám úrody.

Univerzálně použitelný předkypřič Dolomit slouží k celoplošnému kypření půdy zvláště před kombinací rotační brány a secího stroje.

Všestranný kypřič Topas je univerzální talent pro velké množství provozů.

Kompaktní kypřič Kristall spojuje osvědčené výhody dvoulištového stroje s přednostmi kypřiče s třemi nebo čtyřmi lištami, a zaměřuje se tak na optimální pracovní výsledky při obdělávání strniště.

Obdělávání plochého a středně hlubokého strniště i příprava seťového lože v hluboké ornici pro setbu do mulče pomocí jediného stroje šetří investiční a provozní náklady.

 

Intenzivní kypřič Karat se hodí k prvnímu mělkému a celoplošnému obdělávání strniště po sklizni kombajnem i k následným hlubším činnostem s intenzivnějším promícháváním nebo k přípravě seťového lož

Rodinný podnik LEMKEN je mezinárodní lídr na poli profesionálního pěstování rostlin. Náš sortiment zahrnuje výkonnou, univerzální a vysoce kvalitní techniku pro oblasti obdělávání půdy, výsevu a ochrany rostlin.

Středem všech našich aktivit jsou inovativní řešení.

Ty zemědělcům pomáhají živit svět.