Väderstad Cultus

Intenzivní kultivace

Tří- až čtyřmetrový radličkový kultivátor Cultus 300-400 má výkonné radličky pracující do hloubky 25 cm. Těžíte z rámu mohutné konstrukce poskytujícího pozoruhodný míchací výkon. Cultus je ideální kultivátor pro ty, kdo hledají vysokou pracovní kvalitu, výkonnost a trvanlivost.

Velmi účinné radličky

Radlička Cultus je navržena na vysoký výkon po celou dlouhou dobu životnosti. Cultus má velmi účinné jištění radliček při najetí na kámen používající horizontálně namontované dvojité pružiny s uvolňovací silou 450 kg, a dokáže tak zachovat stále stejnou pracovní hloubku. Masivní samostavitelná středová součást pružiny používající kuželová pouzdra upevňovacích šroubů poskytuje radličkám vynikající trvanlivost. Dvojitá pružina brání pronikání mechanických rázů do rámu; výsledkem je několikanásobné prodloužení životnosti.

Rám zkonstruovaný pro vysokou průchodnost

Cultus má třii silné nosnı́ky a rozteč radliček 30 cm. To spolu se světlou výškou poskytuje maximální průchodnost a kapacitu. Rozložení radliček zajišťuje dále velmi dobré míchání posklizňových zbytků a brání shrnování slámy do řádků.

Veškeré ovládání z kabiny

Cultus dokáže zpracovat půdu do hloubky 25 cm, pracuje však velmi dobře i při mělké kultivaci. Pro získání plné kontroly se pracovní hloubka všech nesených verzí ovládá hydraulicky z kabiny. To ze stroje Cultus dělá všestranný a přesný kultivátor na proměnlivých typech půdy.

Vysoce všestranný Cultus

V závislosti na nutnosti opětovného utužení a rozložení hmotnosti lze Cultus dodat jako nesený stroj stejně jako přívěsný stroj vybavený pryžovým pěchem RubberRunner.

Cultus 300-400 je dostupný buď jako tažený, nebo jako nesený stroj.

Radlička Cultus dokáže pracovat s vysokým výkonem do pracovní hloubky 25 cm.

BioDrill rozšíří stroj Cultus na secí stroj

Pěchy

steelrunner

Soil Runner

SoilRunner je pěchovací ústrojí s profilem ve tvaru písmene U, kde zemina pracuje pro zemině, To zanechává "otevřený" povrch, takže si pěch poradí s těžkými, mokrými půdami, i když se v takových případech přesune a zpracuje méně zeminy. Protože zemina, kterou se naplní U profil, zvýší hmotnost, dále se zvýší utužovací účinek. Další výhoda spočívá v tom, že se málo opotřebovává ocel, protože jsou zatížené jen boky

                                                  

 

          

soilrunner

SteelRunner

Pro hlubší utužení a zpracování jsou k dispozici pěchy se špičatými hřebeny. Svými výrazně špičatými hřebeny v celé hloubce zpracování drtí hroudy a účinně odstraňují vzduchové kapsy i v těžkých půdách.

 

 

 

rubberrunnerRubberRunner

Pěchovací ústrojí s plochým hřebenem provádí o něco mělčí utužení. Pěch  RubberRunner je na jednom konci stupnice, je to pryžový pěch s poměrně  mělkým profilem, který zajišťuje, že se pěch neboří do lehkých půd. Díky  pryžovému povrchu se půda také tak snadno nelepí na pěchovací ústrojí. Výhodou pěchu RubberRunner je také to, že může sloužit i jako přepravní kola, protože prstence pěchovacího ústrojí mají pružící vzduchové kapsy.

 

cagerunnerCageRunner

Horizontální pěchovací ústrojí rozdrolí a zvedne velké množství zeminy, Těžká  půda padá rychle zpět, zatímco lehčí rostlinné zbytky zůstávají na povrchu. Na  intenzitu zpracování má vliv teké tvar jednotek a průměr válce a tedy jeho  rychlost otáčení. Větší průměr a vyšší počet žeber zvyšují dosedací plochu a zlepšují ovládání hloubky. Horizontální pěchovací ústrojí je nejvhodnější za sucha a pro půdy s nízkým obsahem jílu