Väderstad Carrier XL 925-1225

Mimořádná hloubková kapacita

Carrier XL 925-1225 je tažený kotoučový kultivátor dostupný s pracovními záběry 9,25 nebo 12,25 metru. Může být vybavený kotouči o průměru 510 mm nebo 610 mm. Díky své velikosti jsou kotouče vhodné pro zapravení velkých množství zbytků plodin i do hloubky

S vysokou pracovní rychlostí má Carrier XL 925-1225 pracovní výkon až 16 hektarů za hodinu. To snižuje hektarové kapitálové náklady na minimum.


Rovnoměrně rozložená hmotnost pro rovnoměrný výsledek práce
Carrier XL 925-1225 je vybavený sadami závaží v křídlových sekcích. To zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti po celém pracovním záběru a nejsou tak nutná složitá hydraulická řešení.

Kotouče umožňují větší pracovní hloubku
Carrier XL 925-1225 může být vybavený kotouči TrueCut o průměru 510 mm nebo 610 mm. Pro srovnání: kotouč s průměrem 510 mm má kolem sebe větší prostor, což umožňuje vyšší průchodnost. Oproti tomu kotouč s průměrem 610 mm umožňuje větší pracovní hloubku, což je výhoda při zapravování velkých množství zbytků plodin, jako je tomu například na strništi po kukuřici

Kotouč 510 mm TrueCut

Disky TrueCut 510mm poskytuje dobrý prostor kolem disků, což umožňuje vysoký průtok. Vzhledem k vysoké kvalitě švédské oceli V-55 a designu TrueCut si disky udržují svůj agresivní tvar během dlouhé pracovní životnosti.

Kotouč 610 mm TrueCut

Disky TrueCut 610mm umožňují velkou pracovní hloubku, což je výhoda při zapracování velkého množství zbytků plodin, jako je například sklizené strniště kukuřice. Konstrukce TrueCut v kombinaci s vysoce kvalitní švédskou ocelí V-55 zajišťuje zachování tvaru disku po celou dobu jeho životnosti.

BioDrill rozšíří stroj Carrier XL na secí stroj

Pěchy

                                                       SteelRunner

single steelrunnerPro hlubší utužení a zpracování jsou k dispozici pěchy se špičatými hřebeny. Svými výrazně špičatými hřebeny v celé hloubce zpracování drtí hroudy a účinně odstraňují vzduchové kapsy i v těžkých půdách.