Väderstad TopDown 300-900

Nepřekonatelný výkon

TopDown 300-900 je vysoce intenzivní víceúčelový kultivátor provádějící jak úplné mělké zpracování, tak hlubokou kultivaci v jednom jediném přejezdu. Díky tomu, že TopDown přizpůsobuje výsledek práce různým podmínkám na poli, poskytuje nepřekonatelný výkon

TopDown redukuje přejezdy, zachovává půdní vlhkost, zvyšuje kapacitu a snižuje náklady na založení porostu.

Několik operací v jednom přejezdu
TopDown je víceúčelový kultivátor spojující do jednoho stroje intenzivní kotoučový kultivátor s robustním třínápravovým radličkovým kultivátorem. Kotouče v rozteči 12,5 cm na individuálně zavěšených ramenech vytvářejí jemnou ornici krájením a mícháním svrchní vrstvy půdy. Radličky s roztečí 27 cm pak zeminu nakypří a zamíchají se zbytky plodin do pracovní hloubky 30 cm. Při použití bodů pro hluboké kypření se pracovní hloubka zvýší na 40 cm. Ve dvou finálních pracovních krocích pak urovnávací jednotka a pěch práci dokončí a zajistí urovnaný a plně utužený povrch.

Vysoce kvalitní kotouče
Kotouče vysoké kvality se vyrábějí ze speciálně tvrzené švédské oceli V-55. Kotouče intenzivně řežou a míchají zeminu a zbytky plodin. Pro přizpůsobení měnícím se půdním podmínkám lze z kabiny za jízdy změnit intenzitu práce kotoučů. Díky svému kuželovitému tvaru udržují kotouče stejný pracovní úhel vůči půdě nezávisle na opotřebení nebo pracovní hloubce.

Účinné míchání a kypření
S roztečí radliček 27 cm TopDown intenzivně míchá a kypří půdu do hloubky 30 cm. Při použití radliček pro hluboké kypření se pracovní hloubka zvýší na 40 cm. Systém jištění při najetí na kámen s uvolňovací silou 700 kg udržuje správnou pracovní hloubku za všech podmínek a přispívá tím k rovnoměrnému růstu plodin.

Díky provádění několika operací naráz dokáže TopDown vytvořit dobré seťové lůžko v jednom přejezdu.

TopDown 300-700 se skládá na přepravní šířku 3 metry, zatímco širší TopDown 900 na šířku 5 metrů.

BioDrill rozšíří stroj TopDown na secí stroj

Kotouč 450 mm

Kotouč stroje Carrier o průměru 450 mm dosahuje vysokých otáček, které pomáhají účinně zamíchat posklizňové zbytky do půdy. Kotouč malého průměru rovněž produkuje menší hroudy a větší podíl jemné zeminy ve složených půdách než kotouč velkého průměru.

Kotouč 470 mm TrueCut

Kotouče TrueCut mají větší vruby, aby se vypořádaly s velkým množstvím posklizňových zbytků, zatímco zoubkování na menších kotoučích zpracuje půdu kompletně, což je důležité pro povzbuzení klíčivosti drobných semen, jako jsou například semena řepky.

Pěchy

steelrunner

SteelRunner

Pro hlubší utužení a zpracování jsou k dispozici pěchy se špičatými hřebeny. Svými výrazně špičatými hřebeny v celé hloubce zpracování drtí hroudy a účinně odstraňují vzduchové kapsy i v těžkých půdách.

 

 

 

 

double steel runnerDouble SteelRunner

Double SteelRunner poskytuje dobře utužený profil a pracuje dobře ve většině stavů půdy, i když je mokrá.

 

 

                                                                  Double SoilRunner

double soilrunnerTento pěch se skládá ze dvou řad prstencového pěchu. Toto umístění umožňuje, aby se o sebe jednotlivé prstence pěchu čistily a také aby byla zajištěna lepší stabilita stroje při práci. Pěchy jsou odpružené, čímž se radikálně zvyšuje jejich životnost