Rapid RDA 600-800 C/J

Seznam se

Počasí, plodina a typ půdy, množství zbytků a další externí vlivy mají souvislost s tím, jak pěstovat plodiny - se strojem Rapid můžete zvládnout vše. Secí stroj je dostatečně univerzální, aby zajistil, že vždy budou vaše plodiny zasety, a to v různých způsobech zpracování půdy od orby až po přímé setí.

Čas je všechno

Pěstování plodin je vždy o čase, zda Vám secí stroj zajistí, že osivo je rychle a řádně uloženo, tak aby start byl co nejlepší. Se strojem Rapid je práce hotova nejdříve, vždy a včas. Rapid je při výkonu jako„lovec hektarů". Zajistí, že pokud jsou vhodné podmínky a velké plochy, pak je práce hotova velmi rychle. Stroj je vybaven velkým zásobníkem osiva s celkovým objemem 6000 litrů, což umožňuje setí na asi 25 ha na jedno naplnění.

Seznam se

Počasí, plodina a typ půdy, množství zbytků a další externí vlivy mají souvislost s tím, jak pěstovat plodiny - se strojem Rapid můžete zvládnout vše. Secí stroj je dostatečně univerzální, aby zajistil, že vždy budou vaše plodiny zasety, a to v různých způsobech zpracování půdy od orby až po přímé setí.

Čas je všechno

Pěstování plodin je vždy o čase, zda Vám secí stroj zajistí, že osivo je rychle a řádně uloženo, tak aby start byl co nejlepší. Se strojem Rapid je práce hotova nejdříve, vždy a včas. Rapid je při výkonu jako„lovec hektarů". Zajistí, že pokud jsou vhodné podmínky a velké plochy, pak je práce hotova velmi rychle. Stroj je vybaven velkým zásobníkem osiva s celkovým objemem 6000 litrů, což umožňuje setí na asi 25 ha na jedno naplnění.

Buď rychlý, ale přesný

Obvykle je rychlost spojována se ztrátami a nepřesností. Ne zde. Rapid umožňuje být vždy přesný, s perfektní kalibrací, dávkováním a kontrolou hloubky setí. Všechny druhy osiva jsou uloženy přesně na správné místo a v požadovaném množství.

Rapid RDA C (Combi) - koncept
  • Extrémně objemný zásobník

  • Ve své třídě top výkon

  • Spolehlivé dávkovací a výsevní ústrojí

  • Nízká tahová náročnost 

  • Preciznost

  • Univerzálnost

Integrovaný mezikolový pěch

Stroje RDAC jsou standardně vybaveny mezikolovým pěchem, který se sestává ze dvou velkých kol umístěných na otoči. Tato kola mají také funkci pojezdových kol:

  • Pěch provádí utužení půdy vprostřed mezi koly traktoru a tím spoluvytváří rovnoměrně utuženou vrstvu před jejím zpracováním.
  • Díky pěchu je poloměr otáčení na souvrati minimální.

Křídelní pěchy

Stejně jako mezikolový pěch slouží křídelní pěchy k rovnoměrnému utužení půdy v celé šířce záběru. Dále tento pěch drtí hroudy ještě před systémem předpřípravy. Díky tomu je osivo uloženo přesně do požadované hloubky a je překryto vrstvou najemno rozmělněné zeminy.

Přední nářadí

Crossboard Heavy

Těžký smyk Crossboard Heavy precizně urovnává povrch a drtí hroudy i v těžkých podmínkách. To vše díky hrotům širokým 150mm, u kterých můžeme pohodlně nastavit jejich pracovní úhel z kabiny traktoru i během setí.

Agrilla - Crossboard Heavy

Systém Crossboard - Agrilla je tvořen prstovým smykem, za kterým jsou umístěny dvě řady radliček Agrilla. Radličky systému Agrilla efektivně připravují povrch půdy před setím, prokypří povrch nad seťovým lůžkem. Přední smyk Crossboard rozdrtí hroudy a srovná povrch půdy. Systém Agrilla také přeruší půdní kapilaritu, zabraňuje ztrátám půdní vláhy a rovná povrch po orbě. 

System Disc

Stroje RDAC jde vybavit i klasickým Systém Disc, který má disky o průměru 410mm. Díky menšímu pracovnímu úhlu než systému Disc Agressive můžeme zpracovávat půdu do větší hloubky při stejné tahové náročnosti.

System Disc - Crossboard Heavy

Tento je nejflexibilnější a také nejpoužívanější nářadí dodávané ke strojům Rapid. Skládá se ze dvou řad intenzivně pracujících disků o průměru 410mm. Disky jsou ozubeny a mají vydutý tvar, což zajištuje konstantní pracovní úhel po celou dobu životnosti disku. Před disky je uložen opět prstový smyk Crossboard, který rovná povrch půdy a rozbíjí hroudy.  Systém Disc Agressive neúprosně krájí a drtí hroudy a rovná povrch po pluhu. Při použití v minimalizačních technologiích, disky intenzivně krájí, míchají a zapravují rostlinné zbytky a připravují optimálně seťové lůžko.

Secí botky

Ozubené disky (410 mm průměru) ze speciálně tvrzené ocele agresivně pronikají a vytvářejí drážku v půdě i za velmi tvrdých podmínek. Tím umožňují stroji Rapid zasít do velmi proměnlivých a různorodých typů půd a systémů zpracování. Disk a secí botka také velmi efektivně vyčistí drážku od rostlinných zbytků. Přítlak secí botky se pohybuje mezi 110 a 120 kg/botku dle jednotlivých modelů.

Pneumatikový pěch

Pneumatikový pěch v provedení OffSet znamená, že každé druhé kolo je předsazeno o 190 mm a uloženo samostatně na hřídeli. Toto provedení umožňuje snadnější odvalování kol a lepší průchodnost v místech, kde je více rostlinných zbytků. Kola mají také samočistící efekt a snadněji se provádí jejich údržba. Výhoda předsazených kol, a tím nižšího odporu vyniká zvláště na lehkých půdách. Samočistící efekt je zase důležitý ve vlhčích podmínkách zvláště na těžších půdách.

Zadní zavlačovač

Posledním pracovním nářadím v konceptu secího stroje Rapid jsou zadní silné prstové zavlačovače. Prsty zavlačovače zapravují stopu po pěchu, vytváří jemnou horní vrstvu nad seťovým lůžkem a drtí poslední hroudy, přerušují kapilaritu a zabraňují nadměrnému odparu vody.
Toto zařízení dovoluje jemné nastavení pro dosažení optimálního zpracování, pracovní úhel zavlačovače může být nastaven dle půdních podmínek.
Zadní zavlačovače jsou nastaveny tak, aby zpracovávali mezi řádky s osivem, čímž nepoškozují již uložené osivo.

Znamenáky

Znamenáky jsou součástí stroje Rapid a jsou plně nastavitelné. Na konci ramena je umístěna pružinová slupice s diskem. Tato konstrukce umožňuje označit další jízdu i v těžkých podmínkách, při zachování stále čistého znamenáku.
Pre-emergentní znamenák se spouští automaticky pokud stroj vytváří kolejové řádky. Disk označí stopu, kterou se řídí stroje provádějící následné operace po setí (např. postřik).

Výsevní a dávkovací ústrojí

Výsevek je kontrolován a korigován dle pracovní rychlosti secího stroje, která je neustále měřena radarem, a systém udržuje stále konstantní nastavený výsevek bez ohledu na dosahovanou rychlost.
Tento princip ovládání umožňuje vždy přesné nastavení výsevního množství bez ohledu na aktuální pracovní rychlost. Dlouholeté zkušenosti potvrzují bezporuchovost a spolehlivost tohoto systému dávkování.

Hnojivo je dávkováno patentovaným systémem vyvinutím přímo ve firmě Väderstad. Šnek umístěný na dně zásobníku dávkuje přesně hnojivo do proudu vzduchu, který ho unáší do rozdělovací hlavy, kde je rovnoměrně rozdělováno do jednotlivých semenovodů. Díky tomuto systému je samozřejmostí možnost změny aplikační dávky za jízdy z kabiny traktoru. Pokud je secí stroj nastaven pouze pro setí, směr otáčení šneku se změní a ten pak přehrnuje osivo ze zadní části zásobníku do přední.

Systém nastavení hloubky setí

Systém nastavení a kontroly hloubky setí na strojích Rapid poskytuje secím botkám přesné a stabilní vedení i v kamenitých podmínkách. Uložení ramen v gumových silentblocích umožňuje každé botce samostatné vychýlení až o 15 cm při nárazu do kamenů. Díky gumovému odpružení je také zabráněno poškození botky nebo jejího ramene. Tento systém poskytuje výbornou ochranu a prodlužuje životnost disků, botek a ložisek. Další výhodou je, že výsevní disky stroje Rapid navytahují kameny, ale naopak dochází k jejich zatlačování.

Gumové uložení ramen disků

Bezúdržbové a prakticky nezničitelné je gumové uložení ramen disků. Tlumí rázy, srážky a prodlužuje životnost disků a ložisek a tím i celého stroje. Zde se také nachází jedno s tajemství secích strojů Rapid, enormní odolnost vůči kamenům.

Ventilátor

Otáčky ventilátory jsou monitorovány a informace o nich je předávána světelným a zvukovým signálem z Control Station v kabině traktoru. Nastavení otáček se provádí velice snadno přes ovládání průtoku na traktoru. Tlak oleje pro ventilátor u RDAC poskytuje olej i pro výsevní jednotky a dávkovací šnek pro přihnojení.

Zásobník

U obou variant, jak s příhnojením tak i bez je objem zásobníku úžasných 6200l. Pokud se jedná o stroj s přihnojením, je zásobník rozdělen, ale může být využit i celý na osivo. V tomto případě dávkovací šněk na hnojivo přehrnuje osivo ze zásobníku na hnojivo k výsevnímu ústrojí.

Digitroll

Pro maximální přehled o kvalitě setí mohou být stroje Rapid vybaveny hlídáním výsevku. Přimo u rozdělovací hlavy jsou na semenovodech umístěny senzory, které kontrolují výsevek u každé secí bodky zvlášť. Pokud dojde k ucpání semenovodu, proudění vzduchu změní svojí rychlost nebo se úplně zastaví a tím pádem není možno spolehlivě distribuovat osivo. Senzor zaznamená změnu a na signalizačním panelu se objeví symbol, který nás spolu se zvukovým signálem uporozní že je něco v nepořádku. Na obrazovce přesně vyčteme u které secí bodky nastal problém.

 

RDA 600C RDA 800C RDA 600J RDA 800J
Pracovní šířka (m) 6,0 8,0 6,0 8,0
Přepravní šířka (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Přepravní výška (m) 3,0 4,0 3,0 4,0
Přítlak na botku kg 129 125 120 105
Objem zásobníku (l) 6 200 6 200 6 200 6 200
Hmotnost s diskem (kg) 9 500 10 500 8 500 9 400
Hydraulické přípoje 5 x dvojčinný +volný zpáteční okruh 5 x dvojčinný +volný zpáteční okruh 5 x dvojčinný +volný zpáteční okruh 5 x dvojčinný +volný zpáteční okruh
Ventilátor Hydr. ventilátor Hydr. ventilátor Hydr. ventilátor Hydr. ventilátor
Rozměr předních kol 700/50-26,5 700/50-26,5 700/50-26,5 700/50-26,5
Rozměr zadních kol 740x170-15 740x170-15 740x170-15 740x170-15