Spirit 400-900S

Väderstad Spirit byl vyvinut pro farmáře požadující při setí dvojí utužení. Podle typu předního nářadí přípravy může pracovat jak přímo do strniště, tak i v podmínkách po hlubokém zpracování. Klíčovými důvody při vývoji stroje Spirit byly požadavky na výborné zpracování před setím, precizní uložení osiva při vysoké pojezdové rychlosti, pečlivé utužení a dlouhá životnost.

Crossboard Heavy

Těžký smyk Crossboard Heavy precizně urovnává povrch a drtí hroudy i v těžkých podmínkách. To vše díky hrotům širokým 150mm, u kterých můžeme pohodlně nastavit jejich pracovní úhel z kabiny traktoru i během setí.

Systém Disc Aggressive

Nejuniverzálnější a nejagresivnější nářadí přípravy. Je možné ho použít ve všech podmínkách, jak na strništi, tak na zorané půdě. Dvě řady vydutých disků o průměru 450 mm agresivně krájí horní vrstvu půdy a promíchávají ji intenzivně se slámou a rostlinnými zbytky. K dosažení optimální práce se doporučuje se strojem Spirit pracovat při rychlostech 12-15 km/h. Jemně vytvořená půdní struktura zajišťuje dobrý kontakt s osivem a podporuje klíčení výdrolu a plevelů.

Crossboard – System Disc Agressive

Tento je nejflexibilnější a také nejpoužívanější nářadí dodávané ke strojům Rapid. Skládá se ze dvou řad intenzivně pracujících disků o průměru 450 mm. Disky jsou ozubeny a mají vydutý tvar, což zajištuje konstantní pracovní úhel po celou dobu životnosti disku. Před disky je uložen opět prstový smyk Crossboard, který rovná povrch půdy a rozbíjí hroudy.  Systém Disc Agressive neúprosně krájí a drtí hroudy a rovná povrch po pluhu. Při použití v minimalizačních technologiích, disky intenzivně krájí, míchají a zapravují rostlinné zbytky a připravují optimálně seťové lůžko.

Dvě možnosti volby smyku Crossboard

Smyk Crossboard je vždy montován před systém Disc Aggressive.

Crossboard Light

Pokud je přední nářadí přípravy doplněno o smyk Crossboard Light získává stroj větší schopnost urovnat pozemek. Prsty smyku široké 100mm dobře drží hroudy a urovnávají terénní nerovnosti.

Crossboard Heavy

Secí stroj může být vybaven pouze smykem Crossboard Heavy jako jediným pracovním nářadím. To je dostačující pokud je stroj Spirit nasazen po orbě a přední nářadí je použito pouze pro rovnání pozemku a drcení hrud. Je vybaven prsty o šířce 150mm, což zaručuje perfektní rovnání i v hrubé brázdě.

Pneumatikový pěch

Lehké půdy vyžadují zvýšenou pozornost pro dosažení přesné hloubky setí. Proto Spirit utužuje půdu před i po uložení osiva. Pneumatikový pěch má kola o průměru 820 mm pro dosažení klidného průběhu operace a zajištění toho, že půda nebude hrnuta. Kola jsou montována s 300 mm OffSet odsazením, čímž je stroj více průchodný (umožňuje dobrý průchod rostlinných zbytků) a stroj má také menší tahový odpor. Kola mají specifický vzorek, tak aby utužovali přesně nad vysetým řádkem. Gumový špalek ničí hrůbek, který vzniká mezi koly pěchu.

Přenos hmotnosti stroje

Středová kola pneumatického pěchu jsou vybavena hydraulickou pístnicí, která plní dvě funkce. První je přenos hmotnosti stroje během setí a tím ve své podstatě plní funkci mezikolového pěchu. Druhou funkcí je odpružení těchto kol při přesunu po silnici, kdy je tak zajištěna perfektní stabilita stroje.

Kypřiče stop traktoru

Kypřiče stop traktoru jsou složeny z dvojitých radliček Agrilla, které jsou připevněny na přední rám nářadí Disc Aggressive. Kypřiče stop traktoru vytvářejí perfektní jemnou strukturu půdy a mohou být doplněny i na stávající modely. Jako druhou možnost prokypření stop traktoru jsou stavitelné slupice disků předního nářadí.

Secí botky

Spirit pracuje vždy s roztečí 125mm s vyjímkou modelů Spirit StripDrill, které jsou popsány ve vlastní kapitole. Botky se skládají ze dvou disků průměru 380 mm, za nimi následuje utužovací kolo. Velký průměr disku a utužovacího kola umožňuje práci s velkým přítlakem na secí botku, bez rizika přílišného klesání secí botky do půdy. Tato vlastnost samozřejmě zvyšuje životnost a poskytuje snadnější kontrolu hloubky setí i při vysokých pojezdových rychlostech. Osivo je umístěno do drážky vytvořené V-diskem a uloženo do požadované hloubky.

Ventilátor

Spirit je vybaven novým ventilárotem, který je umístěn na čelní straně zásobníku a spolu s ním tvoří jeden celek. Jeho přednostmi jsou vyšší výkon, menší hlučnost a díky svému umístění ve větší výšce nenasává do systému prach. Nově je řešený i rozvod vzduchu k jednotlivým distribučním hlavám tak, aby každá z nich dostávala vždy správné množství vzduchu které potřebuje.

Utužovací kolo

Za účelem zvládnutí práce při vysokých pojezdových rychlostech a dosažení přítlaku až 80 kg, je utužovací kolo na stroji Spirit průměru 380 mm a šířky 75 mm. Všechny tyto vlastnosti dohromady zajišťují dobré uložení osiva a dobrý kontakt s půdou. Utužovací kolo je vybaveno škrabkou, tak aby bylo neustále udržováno čisté. Díky své konstrukci se utužovací kola vyznačují vysokou životností.

Zavlačovač

Seci stroje Spirit mohou být vybaveny dvěma typy zavlačovaců, které se označují Light a Heavy. První z nich jsou lehhé prutové zavlačovače, jejichž rám je součástí secí botky. Verze Heavy je identická se stroji Rapid, kde jsou prsty zavlačovačů umístěny na vlastím rámů a dá se u nich hydraulicky měnit přítlak. Zadní zavlačovač dokončuje pracovní operace, urovnává povrch půdy a přerušuje kapilaritu na povrchu půdy, tak aby bylo zajištěno perfektní vzcházení rostlin.

Oje

Celkově je možno vybrat si z osmi možností připojení k traktoru. První možností je připojení do tříbodového závěsu u nesených verzí. U tažených verzí si můžeme vybrat mezi možnostmi na následujícím obrázku. Jsou to klasické oka 40 a 50mm, dále závěs K80 a speciální závěs vyvinutý pro firmu Väderstad s výměnným středem.

Zásobník

Objemný zásobník pojme 3740 litrů (4 m pracovní záběr) nebo 3900 litrů (6,8 a 9 m pracovní záběr), což znamená asi 20-30 ha setí.  Zásobník má plnicí výšku 2,6 m a je snadno plnitelný vaky. Velký otvírací prostor zásobníku usnadňuje jeho plnění teleskopickými nakladači nebo dokonce traktory s čelním nakladačem. V zásobníku je umístěno standardně síto a dva výškově nastavitelné snímače hladiny osiva. Pro snadný přístup je součástí zásobníku i automaticky sklápěná plošina.

Osvětlení stroje

Dokonalý přehled o práci stroje i za nepříznivých podmínek či v noci. Nově jsou stroje Spirit vybaveny osvětlením na zadní straně zásobníku a osvětlují pěchy a secí botky. Vysoko-svítivé LED světlomety jsou ovládány pomocí iPadu přímo z kabiny.

Vyprazdňování zásobníku

Pro modelový rok 2017 byly všechny stroje Spirit nově osazeny vyprazdňovacími otvory v těle zásobníku, díky kterým snadno a rychle vyčistíte zásobník při přecházení na jinou odrůdu. Pokud je v zásobníku větší množství zrna, je možné na otvory nasadit hadici a plnit osivo do pytlů.

Výsevní ústrojí Fenix II

Na modelu Spirit je výsevní jednotka poháněna výkonným elektromotorem, který poskytuje stabilní a spolehlivé dávkování a umožňuje rozsah i na velmi nízké dávky méně než 1 kg/ha. Systém je vybaven malým a velkým převodovým kolem, které může být nastaveno v závislosti na velikosti osiva. Klapka pro vypnutí toku osiva do dávkovací jednotky je snadno nastavitelná, a to i když je zásobník plný.

Výsevní a dávkovací ústrojí Fenix II může sít veškeré plodiny, pouze se třemi typy výsevních válečků.

Snadná kalibrace

Nové ovládání s využitím ISOBUS terminálu traktoru nebo zařízení iPad je standartně dodáváno ke všem strojům Spirit S (mimo záběr 4m).Kalibrovat výsevek na stroji Spirit je velmi snadné. Zmáčknutím tlačítka se naplní kalibrační vak, který se násleně zváží a hmotnost se zadá do kalibračnáho menu. Řídící jednotka automaticky nastaví a reguluje otáčky výsevního ústrojí v závislosti na rychlosti a požadované dávce.

Nové uložení ramen secích botek

Třístranné gumové uložení ramen secích botek je charakteristické klidnou jízdou a je zcela bezúdržbové. Velký přítlak a silná konstrukce umožňují stroji sít i v nejtěžších půdách. Velký výkyv ramene botky a pevnost uložení poskytují stabilní jištění se stálou silou. Secí botka s přítlačným kolem má přesný, citlivě reagující pohyb, který umožňuje přesné setí v různých typech půd, a to i na nerovných pozemcích. Kopírování povrchu půdy je vynikající i při vysoké pojezdové rychlosti.

Disky přípravy půdy umístěné v systému Disc mají gumové odpružení kolem čtyřhranného profilu, protože v tomto případě chceme tužší jištění s větším kyvným odporem.

Nastavení pracovní hloubky je jednoduché pomocí klipsů na každé sekci, celkem 4 nebo 6 míst v závislosti na pracovním záběru stroje. Přítlak na secí botky je nastavován hydraulicky pomocí ventilu umístěném v přední části stroje.

Přítlak na secí botky a křídla

Hodnota přítlaku secích botek a přítlak křídel se zobrazují na dvou manometrech, které jsou umístněny na přední straně zásobníku. Tyto jsou dobře viditelné z kabiny traktoru. Přítlaky se nastavují přes ventily umístěné na rozvaděči pod zásobníkem. Na lehkých půdách se obvykle nastavuje 30-40 kg na botku. Na těžších půdách se potom může zvýšit až na 80 kg.

BioDrill

S příslušenstvím BioDrill na stroji Spirit může být současně s hlavní krycí plodinou prováděn výsev trav nebo meziplodin. BioDrill 360 je vybaven zásobníkem s pneumatickou distribucí osiva. BioDrill má elektrický pohon výsevní jednotky s velmi přesným nastavením výsevku od 1-30 kg/ha. Pojezdová rychlost je měřena od povrchu země přes radar, což umožňuje přesné dávkování. Kalibrační test trvá pouze několik minut. Kalibrační sada se sáčkem, váhou a hloubkoměrem je ve standardu. Zásobník pojme až 360 litrů a je umístěn v nízké výšce, tak aby byl snadno přístupný během doplňování osiva. Ostré úhly zásobníku znamenají, že dávkovací systém může aplikovat osivo do posledního kilogramu. Osivo je aplikováno pomocí výsevních hubic, které rovnoměrně rozmístí osivo v pravidelných obloucích. Aplikační hubice mají na konci zaoblenou opěrnou desku pro optimální rozmístění v celém pracovním záběru a jsou od sebe vzdáleny na rozteč 50 cm.

Osivo padá před secí botky stroje Spirit a je zapraveno do půdy zeminou odhozenou kolem projíždějícími výsevními disk a zamačkávacími koly.

Digitroll

Pro maximální přehled o kvalitě setí mohou být stroje Rapid vybaveny hlídáním výsevku. Přimo u rozdělovací hlavy jsou na semenovodech umístěny senzory, které kontrolují výsevek u každé secí bodky zvlášť. Pokud dojde k ucpání semenovodu, proudění vzduchu změní svojí rychlost nebo se úplně zastaví a tím pádem není možno spolehlivě distribuovat osivo. Senzor zaznamená změnu a na signalizačním panelu se objeví symbol, který nás spolu se zvukovým signálem upozorní, že je něco v nepořádku. Na obrazovce přesně vyčteme u které secí bodky nastal problém.

Vypínání poloviny stroje

Spirit 600S, 800S a 900S mají možnost vypnutí poloviny stroje z kabiny, kdy jedna ze dvou výsevních jednotek může být vyřazena. Na modelu o záběru 4m je dosaženo vypnutí poloviny stroje díky otočení krytu na rozdělovací hlavě a tím uzavření vstupu do poloviny semenovodů. Vypínání lze také řešit automaticky pomocí GPS navigace.

ST 400 S ST 600 S ST 800 S ST 900 S
Pracovní šířka (m) 4,0 6,0 8,0 9,0
Přepravní šířka (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Přepravní výška (m) 2,65 2,8 4,0 4,0
Přítlak na botku kg 40-80 40-80 40-80 40-80
Objem zásobníku 3740 3900 3900 3900
Hmotnost s diskem (kg) 5400 6800 8550 9200
Hydraulické přípoje 4xDO a 1xVV 4xDO a 1xVV 4xDO a 1xVV 4xDO a 1xVV
Ventilátor Hydraulický Hydraulický Hydraulický Hydraulický
Rozměr kol 400/55-15,5 400/55-15,5 400/55-15,5 400/55-15,5
Požadovaný příkon se systémem Disc 140 - 170 k 200 - 260 k 280 - 320 k 310 - 350 k