Väderstad Rollex 450-620

Všestranný válec

Rollex 450-620 je válec, který je k dispozici s pracovním záběrem 4,5, 5,1 nebo 6,2 metru. Spojením všestrannosti s vysokou kvalitou a produktivitou se Rollex stal oblíbenou koncepcí. Budete mít užitek z kvalitní konstrukce a perfektních pracovních výsledků na poli.

Rollex má silný rám, kalená pouzdra a prstence válce vysoké jakosti, což zajišťuje dlouhou životnost. Válce jsou vybaveny osami vyrobenými z nejkvalitnější, vysoce legované oceli. Aby se prstence na poli co nejméně opotřebovávaly, je Rollex vybavený jedinečnými pružnými podložkami mezi sekcemi válce.
 

Překážky neruší
Sekce válce se otáčejí na konci každé sekce. Tím je zajištěno účinné zatlačování kamenů a přitom se nezhorší urovnávání. Vší výhodou bude rovný povrch zajišťující stejné prostředí pro růst všech rostlin.

Když uvidíte kameny, seberte je
Válení je často výbornou příležitostí k vyčištění pole od kamenů, které se dostaly na povrch v průběhu zpracování půdy nebo v mrazivých obdobích. S vanami dostupnými jako vybavení na přání a namontovanými na Rollex můžete rychle a snadno sebrat velké množství kamenů. Po válení je pole připravené na setí nebo sklizeň bez nebezpečí, že kameny poškodí stroj.
 

Snadná přeprava
Rollex nabízí velkou mobilitu jak na poli, tak při přepravě. Složený do přepravní polohy má šířku do 2,8 metru. Díky technice skládání se sníží těžiště válce, takže přeprava je bezpečnější.

Vany na kameny namontované na Rollex, kameny lze sbírat přímo z pole.

Pro pohodlnou přepravu mezi poli se Rollex skládá na přepravní šířku 2,8 metru.

BioDrill rozšíří stroj Rollex na secí stroj

SingleKnife

SingleKninfe značně zintenzivní prořezávání , což je také velikou výhodou pro ty, kdo chtějí ušetřit na obdělávání.

DoubleKnife

S nástrojem DoubleKnife rozbíjejícím škraloup může smyk CrossBoard prorazit tvrdý povrchový škraloup, který může vzniknout na půdách s naplaveninami po silném dešti.

Smyk CrossBoard

Smyk CrossBoard byl vyvinut na základě staré urovnávací desky s cílem další optimalizace účinnosti drcení a urovnávání strojů na zpracování půdy jako Cariier, NZ Aggresive, Rexius, Rollex a secí stroje Rapid a Spirit. Tajemství spočívá v nepřetržitých vibracích, které vrhají hroudy dopředu a současně je účinně drtí jednu o druhou. Tlakem ovládané zadní ventily udržují smyk CrossBoard v přednastavené pracovní hloubce, což poskytuje lepší přesnost. Smyk CrossBoard je ovládaný hydraulicky za jízdy ze sedadla řidiče.

Prstence válce

 

cambridgeCambridge (průměr 480/485 mm)

Prstence pro tradiční válení luk a pastvin, pěstování plodin, po zasetí nebo pro jarní válení. Větší zvlněný prstenec má vodicí účinek, zatímco úzký prstenec poskytuje pěchu určitou kultivační kapacitu a ještě se udržuje čistý. Průměr nosného hřídele je 55 mm.

 

 

crosskillCrosskill (průměr 470/520 mm)

Kultivační prstenec s agresivním vzorkem poskytujícím nakypřený a škraloup nevytvářející povrch, i když pěch utužuje do hloubky. Velké rozdíly průměru prstenců zajišťují nejen samočištění, ale též přesazení, takže nakypří více zeminy v lehkých podmínkách při snížené tahové náročnosti. Průměr nosného hřídele je 55 mm.