Väderstad Swift

Vysoká výkonnost a nízká tahová náročnost

Swift je tažený radličkový kultivátor zkonstruovaný pro práci špičkové úrovně v mokrých I suchých letech. Těžíte z mohutné konstrukce, jež se dokáže vypořádat s velkým množstvím zbytků plodin. Důsledkem malé rozteče radliček je intenzivní míchání a rovnoměrný výsledek práce do hloubky 20 cm.

Vibrující radličky

Radličky Swift účinně míchají do pracovní hloubky 20 cm. Protože radlička vibruje s frekvencí až stokrát za sekundu, vytváří velmi jemnou zeminu. Další výhoda vychází ze skutečnosti, že důsledkem vibrací je menší opotřebení hrotů, snížení provozních nákladů a doby strávené údržbou. Radlička Swift je jedinečná svojí pevností, a proto na ni poskytujeme tříletou záruku.

Jedinečná konstrukce rámu

Na každém nosnı́ku jsou dvě radličky – jedna před a druhá za osou. Tato konstrukce umožňuje rozteč radliček pouhých 19,3 cm, která zajišťuje intenzivní míchání v celém pracovním záběru. Jedinečná konstrukce stroje Swift zajišťuje jeho nízkou hmotnost, ze které vyplývá nı́zká tahová náročnost.

Nastavení hloubky z kabiny
Na velké, zřetelné stupnici se jasně zobrazuje pracovní hloubka, která se nastavuje hydraulicky za jízdy z kabiny. To řidiči umožňuje přizpůsobit výsledek práce různým půdním typům nebo měnícím se podmínkám na poli

Vibrující radličky

Vibrující radličky Swift zajišťují intenzivní míchání do pracovní hloubky 20 cm.

Aby řidič dokázal přizpůsobit stroj měnícím se půdním podmínkám, může upravit za jízdy s milimetrovou přesností intenzitu hydraulické urovnávací jednotky.

BioDrill rozšíří stroj Swift na secí stroj

Swift může být vybaven spojovací tažnou ojí. Potom lze snadno připojit pěch Rollex nebo Rexius pro zvýšení utužení.