LEMKEN- Secí stroj SOLITAIR 25 KA

Pneumatický secí stroj Solitair 25 je možné osadit na různé stroje pro obdělávání půdy společnosti LEMKEN. Stroj je tak možné snadno a rychle přizpůsobit různým podmínkám. Kromě kombinované formy je možné stroj Solitair 25 provozovat i samostatně. V závislosti na druhu předplodiny, osevním postupu, povětrnostních podmínkách a podmínkách sklizně přináší změna postupu pěstování z konvenčního na konzervativní obdělávání významné úspory nákladů.

 

Secí stroje SOLITAIR 25 KA

 • Pracovní šířka od 4 do 6 metrů je předpokladem pro efektivní nasazení ve všech druzích provozu.
 • Stroj Solitair od společnosti LEMKEN splňuje veškeré požadavky na provoz bez ucpávání a přesné ukládání osiva.
 • Rovnoběžníkově vedené secí botky s dvěma kotouči a kolečkem pro kontrolu hloubky ukládají osivo jak v případě setí do mulče, tak i v případě konvenčního obdělávání přesně do nastavené hloubky.
 • Bez problémů a spolehlivě umožňuje velikost dávek od 0,5 až do 500 kg/ha.
 • Sériově je dostupné spínání sekcí a nové spínání kolejových řádků je integrováno do děliče a obejde se bez zpětného vedení osiva.
 • Kromě kombinace s přístroji pro obdělávání půdy LEMKEN je možné s pomocí táhla tříbodového závěsu na zádi stroje namontovat různé secí agregáty.

Čtyři vertikálně řazené dávkovací jednotky dávkují osivo a dělí ho do děličů.

 • Každá dávkovací jednotka je poháněna vlastním elektromotorem.
 • Pomocí elektromotoru je možné ovládat otáčky dávkování a objem komor.
 • Kombinace objemu komory a otáček zajišťuje za všech podmínek rovnoměrný proud osiva.
 • Váleček pro jemný výsev je integrován do komor dávkování.
 • Možné je rozmetací množství od 0,5 do 500 kg/ha.

Ventilátor

Nový ventilátor je integrován do plastového zásobníku.

 • Ventilátor se skládá z kola z ušlechtilé oceli a skříně z hliníkového tlakového odlitku a vyznačuje se tak nízkou hlučností.
 • K dispozici je dostatečný objem vzduchu pro spolehlivou přepravu osiva a hnojiva až po množství 500 kg/ha.

Zásobníky a odvažovací zařízení

Plastové zásobníky s objemem 3 000 litrů.

 • Velký otvor se stabilním víkem pro snadné plnění.
 • Integrované síto pro oddělování nečistot a větších hrud.
 • Pohodlné stupátko a široká lávka se zábradlím pro bezpečné stání.
 • Snadné a rychlé vyprázdnění zbytkového množství.
 • Zásobník může být volitelně vybaven odvažovacím zařízením tak, aby řidič neustále viděl množství osiva a hnojiva.

Dělič se spínáním kolejových řádků a sekcí

Čtyři děliče umístěné přímo nad secí lištou zajišťují vynikající příčné dělení.

 • Integrované hydraulické spínání kolejových řádků
 • Symetrické dělení v režimu kolejových řádků
 • V režimu kolejových řádků není nutné zpětné vedení osiva
 • Přizpůsobení nejrůznějším systémům kolejových řádků snadnou výměnou pouzdra děliče
 • Odpojením jednotlivých dávkovacích jednotek je v sériovém vybavení k dispozici rozdělení secí lišty do čtyř sekcí.