Väderstad Carrier 300-400

Všestranný univerzál

Všestrannost kombinovaná s kvalitou a produktivitou. Väderstad Carrier je určen pro mělkou podmítku do hloubky 10 cm. Carrier může mít mnoho druhů využití od rychlé první podmítky strniště po následnou předseťovou přípravu po podmítce nebo po pluhu. 

Carrier 300-400 míchá rostlinné zbytky a zanechává za sebou perfektně vyrovnanou půdu.

Impozantní hmotnost působící na kotouč

Pro zvýšení hmotnosti lze Carrier 300-400 vybavit sadami přídavných závaží. Výsledkem je hmotnost na metr vyšší než u všech konkurenčních strojů ve stejném segmentu. Těžíte z větší síly pronikání a výjimečných výsledků práce za všech podmínek na poli.

Velká mobilita

Carrier 300-400 je nesený na tříbodovém závěsu a nabízí tak snadné ovládání a velkou manévrovatelnost. Docílí se tak malého poloměru otáčení na souvratích a pohodlné přepravy mezi poli.

Tažený nebo nesený – volba je na vás

Když je Carrier 300-400 vybavený pěchem RubberRunner, může být dodán v tažené verzi. To odlehčuje traktor a snižuje požadovanou zvedací sílu. Hmotnost je rozdělena mezi traktor a kotoučový kultivátor, což následně snižuje zhutňování půdy.

Kotouč 450 mm

Kotouč stroje Carrier o průměru 450 mm dosahuje vysokých otáček, které pomáhají účinně zamíchat posklizňové zbytky do půdy. Kotouč malého průměru rovněž produkuje menší hroudy a větší podíl jemné zeminy ve složených půdách než kotouč velkého průměru

Kotouč 470 mm TrueCut

Kotouče TrueCut mají větší vruby, aby se vypořádaly s velkým množstvím posklizňových zbytků, zatímco zoubkování na menších kotoučích zpracuje půdu kompletně, což je důležité pro povzbuzení klíčivosti drobných semen, jako jsou například semena řepky.

Kotouč 450 mm CrossCutter Disc

CrossCutter Disc j e speciální kotouč, jehož řezná hrana je umístěna diagonálně na směr jízdy. Každý kotouč je individuálně uložený, což poskytuje velmi dobrou schopnost kopírování povrch. CrossCutter Disc je navržený pro účinnou likvidaci výdrolů řepky a obtížných plevelů.

Smyk CrossBoard

Smyk CrossBoard byl vyvinut na základě staré urovnávací desky s cílem další optimalizace účinnosti drcení a urovnávání strojů na zpracování půdy jako Cariier, NZ Aggresive, Rexius, Rollex a secí stroje Rapid a Spirit. Tajemství spočívá v nepřetržitých vibracích, které vrhají hroudy dopředu a současně je účinně drtí jednu o druhou. Tlakem ovládané zadní ventily udržují smyk CrossBoard v přednastavené pracovní hloubce, což poskytuje lepší přesnost. Smyk CrossBoard je ovládaný hydraulicky za jízdy ze sedadla řidiče.

BioDrill BDX 180, 250

Flexibilní, mechanicky ovládaný zásobník na osivo, jehož dávkovací systém umožňuje vypadávání semen vlastní váhou.

Pěchy

                                                       Soil Runner

DoubleSoil RunnerSoilRunner je pěchovací ústrojí s profilem ve tvaru písmene U, kde zemina pracuje pro zemině, To zanechává "otevřený" povrch, takže si pěch poradí s těžkými, mokrými půdami, i když se v takových případech přesune a zpracuje méně zeminy. Protože zemina, kterou se naplní U profil, zvýší hmotnost, dále se zvýší utužovací účinek. Další výhoda spočívá v tom, že se málo opotřebovává ocel, protože jsou zatížené jen boky.

 

 

                                                       SteelRunner

single steelrunnerPro hlubší utužení a zpracování jsou k dispozici pěchy se špičatými hřebeny. Svými výrazně špičatými hřebeny v celé hloubce zpracování drtí hroudy a účinně odstraňují vzduchové kapsy i v těžkých půdách.

 

 

 

                                                      RubberRunner

rubberrunnerPěchovací ústrojí s plochým hřebenem provádí o něco mělčí utužení. Pěch  RubberRunner je na jednom konci stupnice, je to pryžový pěch s poměrně  mělkým profilem, který zajišťuje, že se pěch neboří do lehkých půd. Díky  pryžovému povrchu se půda také tak snadno nelepí na pěchovací ústrojí. Výhodou pěchu RubberRunner je také to, že může sloužit i jako přepravní kola, protože prstence pěchovacího ústrojí mají pružící vzduchové kapsy.

 

 

                                                     CageRunner

cagerunnerHorizontální pěchovací ústrojí rozdrolí a zvedne velké množství zeminy, Těžká  půda padá rychle zpět, zatímco lehčí rostlinné zbytky zůstávají na povrchu. Na  intenzitu zpracování má vliv teké tvar jednotek a průměr válce a tedy jeho  rychlost otáčení. Větší průměr a vyšší počet žeber zvyšují dosedací plochu a zlepšují ovládání hloubky. Horizontální pěchovací ústrojí je nejvhodnější za sucha a pro půdy s nízkým obsahem jílu.