Väderstad Carrier X 425-625

Carrier X - robustní, sklopný, nesený

Carrier X 425-625 je nesený sklopný kotoučový kultivátor s kotouči umístěnými ve tvaru písmene X, který je dostupný s pracovním záběrem 4,25, 5,25 nebo 6,25 metru. Výborně kopíruje povrch půdy a díky své hmotnosti má impozantní sílu pronikání.

X znamená x-kotouč

Kotouče jsou umístěny ve tvaru písmene X, což umožňuje vzájemné vyrušení bočních sil. Postavení ve tvaru X zaručuje, že stroj jede vždy klidně a v přímé linii za traktorem. Tím se šetří nafta a je to rovněž zásadní vlastnost při používání naváděcího systému GPS nebo při jízdě v kopcovitém terénu.

Nastavitelný úhel kotouče

Pro další zvýšení schopnosti kotouče tvořit půdu lze náboj každého kotouče natočit tak, aby se změnil úhel kotouče. Testy prokázaly, že tato technika zvyšuje sílu pronikání až o 50 % ve srovnání s tradičními řešeními se stejnou hmotností stroje. Docílí se tak vynikajícího poměru síla pronikání/hmotnost a rovněž tak schopnosti nastavit úhel kotouče podle stavu.

Veškeré ovládání z kabiny

Pro docílení plné kontroly se pracovní hloubka ovládá hydraulicky z kabiny. To stroji Carrier X poskytuje velkou přesnost a všestrannost na proměnlivých typech půdy. Nastavení hloubky je snadné bez nutnosti seřizování horního ramene.


Robustní konstrukce pro dlouhou životnost

Díky silnému trubkovému rámu a robustním spojům vydrží konstrukce stroje Carrier X velké namáhání. Tím se docílí dlouhé životnosti stroje a výjimečných výsledků práce na poli.

Kotouč 450 mm

Kotouč stroje Carrier o průměru 450 mm dosahuje vysokých otáček, které pomáhají účinně zamíchat posklizňové zbytky do půdy. Kotouč malého průměru rovněž produkuje menší hroudy a větší podíl jemné zeminy ve složených půdách než kotouč velkého průměru

Kotouč 470 mm TrueCut

Kotouče TrueCut mají větší vruby, aby se vypořádaly s velkým množstvím posklizňových zbytků, zatímco zoubkování na menších kotoučích zpracuje půdu kompletně, což je důležité pro povzbuzení klíčivosti drobných semen, jako jsou například semena řepky.

Kotouč 450 mm CrossCutter Disc

CrossCutter Disc j e speciální kotouč, jehož řezná hrana je umístěna diagonálně na směr jízdy. Každý kotouč je individuálně uložený, což poskytuje velmi dobrou schopnost kopírování povrch. CrossCutter Disc je navržený pro účinnou likvidaci výdrolů řepky a obtížných plevelů.

Smyk CrossBoard

Smyk CrossBoard byl vyvinut na základě staré urovnávací desky s cílem další optimalizace účinnosti drcení a urovnávání strojů na zpracování půdy jako Cariier, NZ Aggresive, Rexius, Rollex a secí stroje Rapid a Spirit. Tajemství spočívá v nepřetržitých vibracích, které vrhají hroudy dopředu a současně je účinně drtí jednu o druhou. Tlakem ovládané zadní ventily udržují smyk CrossBoard v přednastavené pracovní hloubce, což poskytuje lepší přesnost. Smyk CrossBoard je ovládaný hydraulicky za jízdy ze sedadla řidiče.

Pěchy

                                                       Soil Runner

DoubleSoil RunnerSoilRunner je pěchovací ústrojí s profilem ve tvaru písmene U, kde zemina pracuje pro zemině, To zanechává "otevřený" povrch, takže si pěch poradí s těžkými, mokrými půdami, i když se v takových případech přesune a zpracuje méně zeminy. Protože zemina, kterou se naplní U profil, zvýší hmotnost, dále se zvýší utužovací účinek. Další výhoda spočívá v tom, že se málo opotřebovává ocel, protože jsou zatížené jen boky.

 

 

                                                       SteelRunner

single steelrunnerPro hlubší utužení a zpracování jsou k dispozici pěchy se špičatými hřebeny. Svými výrazně špičatými hřebeny v celé hloubce zpracování drtí hroudy a účinně odstraňují vzduchové kapsy i v těžkých půdách.

 

 

 

 

                                                     CageRunner

cagerunnerHorizontální pěchovací ústrojí rozdrolí a zvedne velké množství zeminy, Těžká  půda padá rychle zpět, zatímco lehčí rostlinné zbytky zůstávají na povrchu. Na  intenzitu zpracování má vliv teké tvar jednotek a průměr válce a tedy jeho  rychlost otáčení. Větší průměr a vyšší počet žeber zvyšují dosedací plochu a zlepšují ovládání hloubky. Horizontální pěchovací ústrojí je nejvhodnější za sucha a pro půdy s nízkým obsahem jílu.