Väderstad Carrier 925-1225

Vysoká výkonnost

Carrier 925-1225 je velmi robustní tažený kotoučový kultivátor dostupný s pracovními záběry 9,25 a 12,25 metru. S velmi vysokou pracovní rychlostí má výkon až 16 hektarů za hodinu a z toho plynou nízké hektarové kapitálové náklady.

Robustní rám pro dlouhou životnost

Carrier 925-1225 má mimořádně robustní rám zajišťující dlouhou životnost i za nejtěžších podmínek. Malý počet mazacích bodů znamená nízké nároky na údržbu a delší dobu využití na poli.

Jasná volba pro 12metrový systém CTF

Velký Carrier 1225 má pracovní záběr 12,25 m. To poskytuje mírné překrývání požadované v 12metrovém systému CTF. Díky uspořádání kotoučů ve tvaru X jede stroj vždy klidně a v přímé linii za traktorem. To je nezbytné při navigaci GPS nebo při zpracování půdy v kopcovitém terénu.

Rovnoměrně rozložená hmotnost pro rovnoměrný výsledek práce

Carrier 925-1225 je vybavený sadami závaží v křídlových sekcích. To zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti po celém pracovním záběru a nejsou tak nutná složitá hydraulická řešení.

Kotouč 450 mm

Kotouč stroje Carrier o průměru 450 mm dosahuje vysokých otáček, které pomáhají účinně zamíchat posklizňové zbytky do půdy. Kotouč malého průměru rovněž produkuje menší hroudy a větší podíl jemné zeminy ve složených půdách než kotouč velkého průměru

Kotouč 470 mm TrueCut

Kotouče TrueCut mají větší vruby, aby se vypořádaly s velkým množstvím posklizňových zbytků, zatímco zoubkování na menších kotoučích zpracuje půdu kompletně, což je důležité pro povzbuzení klíčivosti drobných semen, jako jsou například semena řepky.

Kotouč 450 mm CrossCutter Disc

CrossCutter Disc j e speciální kotouč, jehož řezná hrana je umístěna diagonálně na směr jízdy. Každý kotouč je individuálně uložený, což poskytuje velmi dobrou schopnost kopírování povrch. CrossCutter Disc je navržený pro účinnou likvidaci výdrolů řepky a obtížných plevelů.

Smyk CrossBoard

Smyk CrossBoard byl vyvinut na základě staré urovnávací desky s cílem další optimalizace účinnosti drcení a urovnávání strojů na zpracování půdy jako Cariier, NZ Aggresive, Rexius, Rollex a secí stroje Rapid a Spirit. Tajemství spočívá v nepřetržitých vibracích, které vrhají hroudy dopředu a současně je účinně drtí jednu o druhou. Tlakem ovládané zadní ventily udržují smyk CrossBoard v přednastavené pracovní hloubce, což poskytuje lepší přesnost. Smyk CrossBoard je ovládaný hydraulicky za jízdy ze sedadla řidiče.

Brány na slámu

Zajišťují rovnoměrné rozdělení slámy po celém poli, aby měly všechny rostliny stejné podmínky. Tato kombinace je na místě tam, kde je nutné rozdělit velká množství slámy.

CrossCutter Knife

Postará se o meziplodiny a strniště

Doplněním stroje o CrossCutter Knife se již tak široká oblast využití stroje dále rozšíří. CrossCutter Knife účinně zllomí stonky a tím meziplodinu zničí, takže se nestane problémem v následující plodině. Kotouče a pěchovací ústrojí pak zamíchají zelenou hmotu do půdy, kde se rychle rozloží. Účinně se rozruší dokonce i těžko zpracovatelné strniště například po slunečnici a kukuřici. Díky účinným nožům lze při mlácení ponechat vyšší strniště. Výsledkem vyššího strniště při mlácení je vyšší výkonnost a lepší rozdělení slámy.

Účelná konstrukce

Čepele nožů jsou krátké, a tak dokážou optimálně kopírovat povrch půdy. Mají uložení TriForce společnosti Väderstad, které díky své schopnosti vypružení perfektně udržuje pracovní hloubku, a to i na velmi nerovných polích. Čepele nožů Väderstad jsou otočné, což snižuje náklady, a jsou vyrobené ze speciálně kalené švédské oceli V-55 společnosti Väderstad, což jim poskytuje dlouhou životnost.

Pěchy

                                                       SteelRunner

single steelrunnerPro hlubší utužení a zpracování jsou k dispozici pěchy se špičatými hřebeny. Svými výrazně špičatými hřebeny v celé hloubce zpracování drtí hroudy a účinně odstraňují vzduchové kapsy i v těžkých půdách.