Rapid RDA 600-800S

Rapid je správnou volbou pro každý osevní postup. Nezáleží na tom, jestli požadujte přímí výsev do strniště, do půdy obdělané klasicky nebo do půdy zpracované bezorebně. Díky výkonným nástrojům a schopnosti kultivace půdy kotoučovými secími botkami může Rapid provádět výsev za všech podmínek.

Pro lehké i těžké půdy. Secí stroj Rapid odvádí stejně kvalitní práci na lehkých i těžkých půdách. Se správným nářadím může Rapid provádět přípravu a výsev do všech druhů půd, od nejtěžších jílů po lehké písčité půdy.

Rapid A - koncept

  • Objemný zásobník
  • Vysoký výkon
  • Spolehlivé dávkovací a výsevní ústrojí
  • Nízká tahová náročnost
  • Přesné uložení osiva
  • Univerzálnost

Secí stroj je standardně zapojen do spodního závěsu traktoru (lišta, Piton, agrohák atd.). Druhou možností spojení je uložení do ramen tříbodového závěsu traktoru s možností doplnění o mezikolový pěch, který utužuje povrch půdy mezi koly traktoru. Toto příslušenství zajišťuje stejné utužení, jak mezi koly traktoru, tak pod koly traktoru.  Mezikolový pěch také zlepšuje stabilitu stroje a podstatně zmenšuje rádius při otáčení, čímž zlepšuje a zrychluje manévrovatelnost na souvrati.

SeedEye

Systém automatické regulace výsevku pomocí senzorů umístěných s jednotlivých semenovodech je revolucí v oblasti setí obilnin. Díky velice přesným optickým senzorům je nasnímáno každé zrno, které projde k secím botkám. Díky tomu odpadá nutnost klasické kalibrace vážením osiva, ale nastavujeme pouze počet rostlin na metr čtvereční. Systém pak automaticky vyhodnotí aktuální průtok osiva a reguluje otáčky výsevního ústrojí v závislosti na pojezdové rychlosti pro dosažní stanoveného výsevku. S výhodou se tento systém dá použít například pro setí řepky, kdy je možství jedinců na metr čtvereční obzvláště důležité. Mimo to SeedEye senzory hlídají, zda nedošlo k ucpání secích botek.

Systém přípravy

Crossboard Heavy

Těžký smyk Crossboard Heavy precizně urovnává povrch a drtí hroudy i v těžkých podmínkách. To vše díky hrotům širokým 150mm, u kterých můžeme pohodlně nastavit jejich pracovní úhel z kabiny traktoru i během setí.

Agrilla - Crossboard Light

Systém Agrilla - Crossboard Light je tvořen dvěma řadami radliček Agrilla, za kterými je umístěn lehký smyk Crossboard Light. Radličky systému Agrilla efektivně připravují povrch půdy před setím, prokypří povrch nad seťovým lůžkem. Smyk Crossboard rozdrtí hroudy a srovná povrch půdy. Systém Agrilla také přeruší půdní kapilaritu, zabraňuje ztrátám půdní vláhy a rovná povrch po orbě.

System Disc

Stroje RDAS jde vybavit i klasickým Systém Disc, který má disky o průměru 410mm. Díky menšímu pracovnímu úhlu než systému Disc Agressive můžeme zpracovávat půdu do větší hloubky při stejné tahové náročnosti.

System Disc - Crossboard Light

Tento je nejflexibilnější a také nejpoužívanější nářadí dodávané ke strojům Rapid. Skládá se ze dvou řad intenzivně pracujících disků o průměru 410mm. Disky jsou ozubeny a mají vydutý (kuželový) tvar, což zajištuje konstantní pracovní úhel po celou dobu životnosti disku. Za disky je uložen opět prstový smyk Crossboard, který rovná povrch půdy a rozbíjí hroudy.

System Disc Agressive - Crossboard Light

Systém Disc Agressive neúprosně krájí a drtí hroudy a rovná povrch po pluhu. Při použití v minimalizačních technologiích, disky intenzivně krájí, míchají a zapravují rostlinné zbytky a připravují optimálně seťové lůžko. Díky diskům o průměru 450mm, které mají vetší pracovní úhel než u klasického Systému Disc

Secí botky

Ozubené disky (410 mm průměru) ze speciálně tvrzené ocele agresivně pronikají a vytvářejí drážku v půdě i za velmi tvrdých podmínek. Tím umožňují stroji Rapid zasít do velmi proměnlivých a různorodých typů půd a systémů zpracování. Disk a secí botka také velmi efektivně vyčistí drážku od rostlinných zbytků. Přítlak secí botky se pohybuje mezi 110 a 120 kg/botku dle jednotlivých modelů.

Pneumatikový pěch

Pneumatikový pěch v provedení OffSet znamená, že každé druhé kolo je předsazeno o 190 mm a uloženo samostatně na hřídeli. Toto provedení umožňuje snadnější odvalování kol a lepší průchodnost v místech, kde je více rostlinných zbytků. Kola mají také samočistící efekt a snadněji se provádí jejich údržba. Výhoda předsazených kol, a tím nižšího odporu vyniká zvláště na lehkých půdách. Samočistící efekt je zase důležitý ve vlhčích podmínkách zvláště na těžších půdách.

Zavlačovač

Posledním pracovním nářadím v konceptu secího stroje Rapid jsou zadní silné prstové zavlačovače. Prsty zavlačovače zapravují stopu po pěchu, vytváří jemnou horní vrstvu nad seťovým lůžkem a drtí poslední hroudy, přerušují kapilaritu a zabraňují nadměrnému odparu vody.
Toto zařízení dovoluje jemné nastavení pro dosažení optimálního zpracování, pracovní úhel zavlačovače může být nastaven dle půdních podmínek.
Zadní zavlačovače jsou nastaveny tak, aby zpracovávali mezi řádky s osivem, čímž nepoškozují již uložené osivo.

Kypřiče stop

Stroje Rapid mohou být vybaveny radličkovými kypřiči stop, které nám umožnují snížit utužení půdy za koly traktoru na co nejmenší míru. Díky tomu je porost dokonale rovnoměrný. Další výhodou je rovnoměrné opotřebení pracovního nářadí předpřípravy. Všechny disky, či radličky jsou opotřebovány v celé šířce záběru stejně a tím je zachována i potřebná hloubka zpracování v celém záběru.

Uložení secích botek

Uložení ramen secích botek v gumových silentblocích je bezúdržbové a prakticky nerozbitné, absorbující rázy a srážky.  Výrazně prodlužuje životnost disků a tím i výsledek setí. Systém uložení je také jedním z důvodů odolnosti secího stroje Rapid vůči kamenům.

Ventilátor

Nově je ventilátor umístěn na čele zásobníků v dostatečné výšce, aby bylo zabráněno vnikání nečistot do systému. Kromě toho byly sníženy otáčky a tím se snížila i hlučnost. Ventilátor je poháněn hydraulicky, aby vždy dodával správný průtok oleje, bez ohledu na rychlost traktoru. Ventilátor se automaticky vypne při kalibraci.
Otáčky ventilátoru jsou sledovány a znázorňována na monitoru ovládacího panelu - Control Station v kabině a jsou snadno nastavitelné na hydraulice traktoru.

Výsevní jednotka

Výsevek je kontrolován a korigován dle pracovní rychlosti secího stroje, která je neustále měřena radarem, a systém udržuje stále konstantní nastavený výsevek bez ohledu na dosahovanou rychlost.
Během práce radar měří rychlost a vysílá informace do ovládacího panelu Control Station. Ten ovládá přes proporcionální ventil průtok oleje do hydromotoru výsevního ústrojí. Tento princip ovládání umožňuje vždy přesné nastavení výsevního množství bez ohledu na aktuální pracovní rychlost.  Dlouholeté zkušenosti potvrzují bezporuchovost a spolehlivost tohoto systému dávkování.

Systém nastavení hloubky setí

Nastavení hloubky je možné dvěma způsoby, centrálně mechanicky na hlavní zvedací pístnici a nebo z kabiny pomocí funkce IDC (Interaktive Depth Control).Systém nastavení a kontroly hloubky setí na strojích Rapid poskytuje secím botkám přesné a stabilní vedení i v kamenitých podmínkách. Uložení ramen v gumových silentblocích umožňuje každé botce samostatné vychýlení až o 15 cm při nárazu do kamenů.  Díky gumovému odpružení je také zabráněno poškození botky nebo jejího ramene. Tento systém poskytuje výbornou ochranu a prodlužuje životnost disků, botek a ložisek. Další výhodou je, že výsevní disky stroje Rapid navytahují kameny, ale naopak dochází k jejich zatlačování.

Znamenáky

Znamenáky jsou součástí stroje Rapid a jsou plně nastavitelné. Na konci ramena je umístěna pružinová slupice s diskem. Tato konstrukce umožňuje označit další jízdu i v těžkých podmínkách, při zachování stále čistého znamenáku.
Pre-emergentní znamenák se spouští automaticky pokud stroj vytváří kolejové řádky.  Disk označí stopu, kterou se řídí stroje provádějící následné operace po setí (např. postřik).

Zásobník osiva

Zásobník osiva je dostatečně objemný pro minimální prostoje při jeho doplňování během práce. Modely 600 a 800 S mají objem 3 300 l a model 400 S má objem 3 000 l. Na přání je možno zásobník rozšířit o nástavbu v objemu 800 l a nebo jej doplnit o síta zabraňující vniknutí nežádoucích předmětů (kameny, papír, zemina atd.)
V zásobníku jsou také umístěny rozdělovací hlavy výsevních ústrojí, čímž jsou chráněny proti poškození a při tvorbě kolejových řádků se osivo z kolej. řádků vrací zpět do zásobníku.

Vypínání poloviny stroje

Snadno a rychle lze vypnout polovinu stroje na ovládácím terminálu během jízdy, nebo se tak může dít automaticky pomocí navigace vybavené sekční kontrolou. Na displeji je vždy zobrazeno, která polovina je aktuálně vypnuta.

Sada pro setí kukuřice

Secí stroje Rapid lze též použít pro založení porostů kukuřice. Slouží k tomu kit, který uzavře přesně dané secí botky pro dosažení rozteče řádku 75 cm. Celá přestavba je otázkou několika minut.

Hydraulciká opěrná noha

Nové je možnost vybavit stroje hydraulickou opěrnou nohou pro snadnější a komfortnější manipulaci se strojem.

Digitroll

Pro maximální přehled o kvalitě setí mohou být stroje Rapid vybaveny hlídáním výsevku. Přimo u rozdělovací hlavy jsou na semenovodech umístěny senzory, které kontrolují výsevek u každé secí bodky zvlášť. Pokud dojde k ucpání semenovodu, proudění vzduchu změní svojí rychlost nebo se úplně zastaví a tím pádem není možno spolehlivě distribuovat osivo. Senzor zaznamená změnu a na signalizačním panelu se objeví symbol, který nás spolu se zvukovým signálem upozorní, že je něco v nepořádku. Na obrazovce přesně vyčteme u které secí bodky nastal problém. Tímto systémem jsou vybaveny stroje bez systému SeedEye.

Ovládání stroje

Control Station

První z možností je klasický kontrolní panel známý ze všech secích strojů Väderstad. I s tímto ovládáním je možné secí stroj propojit s navigací a automaticky vypínat setí na souvrati či v klínech.

ISOBUS

Nově je secí stroj Rapid S možno propojit s traktorem pomocí rozhraní ISOBUS. Na terminálu zabudovaném v traktoru se nám zobrazí uživatelské rozhraní přes které můžeme ovládat pohodlně všechny funkce secího stroje.

E-control

Další možností je ovládání stroje Rapid S pomocí vlastního iPadu. Ten umístíme do speciálně vyvinutého držáku, na kterém máme možnost ovládat funkce stroje buď pomocí tlačítek na držáku, nebo na dotykové obrazovce. Komunikace mezi iPadem a secím strojem probíhá bezdrátově. Výhodou je, že můžeme ovládat stroj i mimo kabinu traktoru.

ISOBUS + E-control

Poslední možností je kombinace dvou předchozích způsobů, což nám umožňuje zobrazovat více informací o funkci stroje najednou.

RDA 400S RDA 600S RDA 800S
Pracovní šířka (m) 4 6 8
Přepravní šířka (m) 3 3 3
Přepravní výška (m) 2,55 3 4
Přítlak na botku (kg) 135 130 120
Objem zásobníku (l) 3000 3100 3100
Hmotnost s diskem (kg) 4500 7400 8800
Hydraulické přípoje 4 x dvojčinný +volný zpáteční okruh 4 x dvojčinný +volný zpáteční okruh 4 x dvojčinný +volný zpáteční okruh
Rozměr kol 740x170-15 740x170-15 740x170-15